View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Sitat av politistyrernff Vis innlegg
Lite nytt å legge til, ei heller lest særlig av alt innhold her.

Vil bare legge til, at jeg er enig i anbefalinger MOT å bruke amfetaminer, om noen ville spurt meg personlig hva jeg tror er best for deres vedkommende.
Slik kunnskapen og rus-kultur er idag, er det alt for ofte , alt for store og betydelige - ofte irreversible - skader, som følger bruk!


Det som skadet mest, dog, er systemet vi har i dag, som muliggjør og opprettholder dagens situasjon med kriminalisering og straff, og mangel på kunnskap.

Det tror jeg ikke de fleste er enig i (forstår), dessverre.


Det må først en liberalisering og kontroll til.
Ikke straff, og påførelse av lidelse på disse som får disse problemene.


Ingen fysisk normale personer ønsker seg, eller andre, vondt eller skader.
Vis hele sitatet...
Jeg er mye enig med deg. Narkotikaproblematikk i samfunnet påvirker oss som samfunn i stor grad. Det burde bli langt mer forskning på dette, og vi burde definitivt lære oss som et system å tilegne oss langt mer kunnskap på disse områdene, istedet for å handle subjektivt basert på egne meninger som stammer fra hva ''foreldrene'' våre sa, som igjen kommer av propaganda i et forsøk for å senke skadevirkningene av narkotika. Problemet er at vi vet for lite om det, og det å gjøre noe så radikalt som å legalisere tunge narkotiske stoffer er kanskje ikke det lureste en kan gjøre. Det med fysisk normale personer vil jeg heller si meg uenig i. Jeg klarer å dra mange av lemmene mine ut av ledd uten å ta skade av det, eller oppleve smerte, men det betyr ikke av den grunn at jeg ønsker mennesker vondt uten god grunn. Du mente vel kanskje psykisk frisk, fremfor fysisk frisk? Psykopati kan forveksles med fysiske forandringer i hjernen, og det er gjerne fysiske avvik i hjernen til mennesker med psykopati, men dette er i all hovedsak på grunn av psykiske skader fra ung alder, noe som påvirker måten hjernen utvikler seg.