View Single Post
ArbeidsledigProletar
Sitat av lut lei Vis innlegg
kan du utdype hva du mener her?
Vis hele sitatet...
Haha, flashback til ungdomsskolen.

Det jeg mener her, er at når man når bunnen og lar seg selv bruke og blir brukt på denne måten TS beskriver, så blir man ikke behandlet som et menneske, men som et objekt.

Kort og godt, hun tar ikke hensyn til seg selv og det gjør da heller ikke de rundt henne som har noe å vinne på dette. Dopet kommer før det mennesklige.