View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Det er avtalefrihet på det meste. Lova skisserer grunntilstanden, men det er svært lite du ikkje kan avtale deg vekk frå om du ønsker.