View Single Post
Nav skal dekke utdanning på AAP istedenfor jobb, det er din plan, du bestemmer.