View Single Post
Etter 10 år, blir ting slettet fra kjernejournal. Logg deg inn på helsenorge.no allt står der