View Single Post
Sitat av IW2022 Vis innlegg
Du drikker vann på forhånd av en CT slik at kontrasten skal vises bedre på bilde.
Vis hele sitatet...
En drikker vann for å fylle organer med vann. Skal jeg tippe er det bilder av urinblæra, som skal tas. Da blir urinblæra utspilt, stor og fin, og ikke ser ut som en slapp pose.

Sitat av IW2022 Vis innlegg
Kontrast er altså en en væske som enten inntas igjennom munn eller IV for å skape et tydeligere bilde.
Vis hele sitatet...
Dette stemmer.


Sitat av IW2022 Vis innlegg
Er et substans som er radioaktivt (not to worry, er ikke farlig) og gjør bilde klarere å tyde.
Vis hele sitatet...
Dette er helt på jordet. En CT-maskin er et røntgenrør som snurrer rundt kroppen din i trommelen. Der den motsatte siden av trommelen har en røntgenplate, som lager fanger opp stålene og lager bildene. CT-maskinen tar masse røntgenbilder fra forskjellige vinkler. Disse bildene tar en datamaskin og kombinerer til et 3-dimmensjonalt bilde.

Røntgenstråling går mye lettere igjennom bløtvevet i kroppen enn bein. Derfor kan en bl.a. ta røntgenbilder av beinvev uten kontrastmiddel, for dette har god kontrast mot bløtvev. Men når en skal ta røntgenbilder av bløtvev, bruker en et kontrastmiddel, som er designet for å tas opp i det aktuelle organet. Dette kontrastmiddelet absorberer da røntgenstråling, så dette organet gir god kontrast mot annet bløtvev. Hvis en skal ta bilde av tarmen, er det gjerne en grøt med kontrastmiddel. Nå har kontrastmiddelteknologien kommet langt. Men før inneholdt disse kontrastmidlene ofte salter av barium, som absorberte røntgenstråling godt (energien blir omgjort til varme), sammen med at disse aktuelle saltene er veldig lite toksisk.
Mens i blod brukes kontrastmidler basert på jod. Et slikt kontrastmiddel har jeg fått, da jeg har tatt bilde av lungene (sjekket noen svulster). Men når en sjekket om disse svulstene hadde vokst i ettertid, ble ikke kontrastmiddel brukt. En så nok omrisset bra nok, men sikkert lite detaljer av svulstene uten kontrastmiddel.

Det er noen ganger en bruker radioaktive stoffer i medisinen, ja. Da får en gjerne injisert sukker med en radioaktiv komponent i blodet. Dette går da på at slikt som kreftceller, bruker mye sukker (løpsk celledeling). Så når pasienten ligger helt stille, vil dette radioaktive sukkeret samle seg i hovedsak i kreftsvulstene. Men da bruker en ikke røntgen–/CT-maskin for å ta bilder. Men en bruker et aparat, som fanger opp radioaktiv stråling, og danner et bilde av stålingen ut av kroppen din.

Du har også noe som kalles PET-skanning. Da blir det injisert et stoff, som avgir positroner (antimaterie). PET står for Positrone Emitting Tomography. Disse positronene vil da kollidere med et elektron, og begge partiklene går over til energi. Det vil da bli avgitt stråling, som en PET-maskin (som også kan være kombinert med CT-maskin) fanger opp, og lager bilder av.