View Single Post
Du er ikke for gammel for å ta opp fag, det er flere 30+ på voksenopplæringen for å få studiekompetanse, og på universitetet er det flere "oldinger" dvs. 50+, men det spørs jo også litt hvilket fag du tar.

Du kan jo prøve å søke uføretrygd før du søker deg inn på utdanning, og hvis du får avslag kan du søke likevel. Men, jeg tror kanskje at hvis man er på AAP så vil NAV måtte vurdere om du får lov å skolere deg eller ikke, det må sees på av de som et arbeidsrettet tiltak, om du får sosialstønad så kan studere Men, sosialstønad er jo et herk, da. Med uføretrygd står man friere til å gjøre som man vil.