View Single Post
BEACON OF HATE
vindaloo's Avatar
Jeg mener å huske at det jeg referert til var i forbindelse med en rekke alvorlige knivangrep for en del år siden bla. på en buss.
Var litt galt av meg å bruke ordet "retten" for det var nok aktor i en av saken som utalte seg i media om at han ville ha en
gjennom gang av i hvor stor grad retten skulle legge vekt på sakkyndiges uttalelser. Dette kom som følge av at de tiltalte i flere
saker på rad var blitt dømt til tvungent psykisk helsevern i stedet for fengsel.