View Single Post
I alle andre sammenhenger ville en såpass virkelighetsfjern fyr vært underlagt psykiatrien. Påstår ikke at handlingene ble begått under psykose- eller at en dom utenfor psykisk helsevern er feil, men våger å påstå at han ville vært under psykiatrien dersom han kun hadde klart å skade noen. Han er så jævlig fjern at det faktisk er litt søtt.

Man kan spekulere i hvorvidt han noengang vil få en rettferdig behandling prøveløslatelse, men sånn han fremstår nå virker det nesten litt ubetydelig. Lættis og se hvordan han oppriktig mener han kan få prøveløslatelse med det opplegget han har kjørt de siste dagene. Får meg nesten til å tro at han faktisk ikke har noe ønske om å slippe ut med det første. Nesten.Q