View Single Post
Shooting expert
BrageP's Avatar
288
Eg begynner å tru at dei første sakkunnige psykiatrane hadde rett, og at domstolen let seg påverke av opinionen (som frykta at han kunne sleppe fri etter nokre år i psykiatrien).