View Single Post
Du kommer vel ikke engang inn i Danmark for tiden.