View Single Post
På det samme landsmøtet ble det diskutert om de skulle arbeide for et forbud av omskjæring av gutter. Dette valgte de imidlertid å trekke av frykt for å støte religiøse minoriteter. Denne typen prinsippielle avgjørelser - eller snarere mangel derav - er etter mitt syn SV sitt varemerke. Du kan godt være tilhenger av religionsfrihet og mene at religiøs diskrimminering er en forbanna uting samtidig som du tar avstand fra og retter skarp kritikk mot skadelig religiøs praksis. Slike vurderinger har aldri SV klart å ta. De tar en "alt eller intet"-tankegang på det overordende nivået, men lukker øynene for de viktige prinsippdebattene når disse avgjørelsene får urimelige utslag. Når de foretar et regnskap over argumenter for og imot, så vil de tydeligvis ikke innse at barns rett til å ikke få kjønnsorganet skamfert veier uendelig mye tyngre en religiøse tullingers behov for å tre sine irrasjonelle dogmer ned i halsen på uskyldige. Det virker tidvis som om de fatter avgjørelser basert på antall argumenter, og ikke deres innhold. Dette oppfatter jeg forøvrig som en rød tråd gjennom deres politikk, og som vi så da de satt i regjering sist gikk dette alvorlig ut over deres gjennomføringsevne.

Jeg har ofte stor sympati med SVs generelle politiske linje, men jeg har overhode ikke tillit til deres evne eller vilje til å gjennomføre sine mål på en saklig måte. De fremstår som parodien på virkelighetsfjerne akademikere som ser seg blinde på én bestemt teoretisk blindgate og dermed tar feil standpunkt når det virkelig gjelder å være prinsippfast. Om de er for eller imot legalisering blir for meg derfor uinteressant; de får ikke min stemme uansett.

Avkriminalisering av bruk er imidlertid en sak jeg er for, selv om det må gjennomføres med kløkt og omhu hvis det skal ha noen vits. Det aller første steget man burde ta på denne fronten er å gjøre noe radikalt med politiets motbydelige og utenomrettslige praksis ved å inndra førerkort og våpenlisenser. Det vil ikke hjelpe altfor mye å legalisere bruk hvis politiet kan fortsette å straffe folk slik de gjør i dag.
Sist endret av Myoxocephalus; 20. mars 2017 kl. 14:45.