View Single Post
I see you...
NAPse's Avatar
353
Jeg regner med at det er utganssiden av kortet du ikke helt forstår.(?) Altså selve releet.

COM er Common for NOx og NCx. Hvis du ønsker at releet skal skru noe må du koble på COM og NOx.
Dersom du ønsker å skru av noe ved reletrigger må du koble på COM og NCx.

NO = Normally open (ifht. COM)
NC = Normally closed (ifht. COM)