View Single Post
Har da en nyere Samsung TV koblet til en Mac Pro via HDMI. Hvis skjermen blir slått av får den tilsynelatende ikke lenger noe signal fra Mac. Når jeg tar HDMI pluggen ut og inn kommer signalet tilbake. Noen ganger har jeg måttet vente et par minutter med å sette inn kabelen igjen for at dette skal virke.

Har også en Yamaha hjemmekinoreceiver koblet til TVen, og her er det alltid signal, så kanskje problemet ligger hos Mac/OSX? I OSX er skjerminnstilligene satt til at verken maskin eller skjerm skal gå i dvale.