View Single Post
Den vanligste negative bivirkningen er angst. En annen er at korttidshukommelsen svekkes. En tredje er at å inhalere brente planter, enten det er cannabis, tobakk eller burot, ikke er bra for lungene. En fjerde er at cannabis kan utløse psykoser hvis man er disponert for det. En femte et at cannabis for noen blir et vanedannende psykisk sedativ de støtter seg til som en alltid tilstedeværende krykke i hverdagen.

Ved moderat rekreasjonell bruk er negative bivirkninger forbigående og sjeldent alvorlige, med mindre du er en av dem som har underliggende problematikk mtp psykoser o.l.