View Single Post
Før kunne man sende gratis sms fra nettet.
Går ikke dette nå lenger da?
Tenk om man må sende en viktig melding så har man ikke strøm på telefonen?
Sikker på att det går, noen phreaks her som kan dette?