View Single Post
En sprekk i en glassplate er neppe å regne som "slitasje" og hva en "ubetydelig" sprekk betyr avhenger sikkert litt av hvem som ser på den, utleier eller leietager. Er det først kommet en sprekk er det lett for at den blir større og mer alvorlig etterhvert så det er ikke unaturlig at utleier krever den byttet.

Platetopper kommer i veldig mange prisgrupper ut i fra type, funksjon og størrelse. Priser fra typisk 1499 til 20.000.

Det naturlige er vel å undersøke hva en tilsvarende platetopp koster og så tilby utleier hele eller deler av beløpet i erstatning.