View Single Post
Jeg har en periode nå blitt satt på 24mg subutex om dagen , jeg har gått på buvidal hver 3 uke men byttet til sub ibdag sidenjeg skal av lar. Det var oppsyn i dag men får hentet for lenger tid om gangngen.
Så nå vil jeg skyte de jeg kan, men må man mye høere en8?
Jeg tenkte egentlig 12-12.

Men ville høre erfaringer først.