View Single Post
Bloodshot burde vært skolepensum. Får fram ganske godt hvordan man lurer seg selv. Selv gjennom tekst, så skjønte alle at han var avhengig, lenge før han selv innså det.