View Single Post
ja, jeg stussa over det. er det det at jeg over stiger 6g så da blir ikke 2019 med beregnet ? men dem slår en igjennomsnitt på 2020/21. eller igjennomsnitt på alle 3.