View Single Post
R.i.p 23.04.2021
De hadde ransakings ordre + bilde av pakke med innhold ,der adressen min stod. Jeg hadde sefølgelig ingen kjennskap til dette.