View Single Post
Vell, visst pengene ha logge i escrow og blitt returnert derfra hadde jeg ikke stresset så mye. Da handelen i bunn og grunn ikke har funnet sted. Husk å alltid bruke pgp når du sender sensitive opplysninger! Får de tak i datamaskinen til vedkommende så er det ikke så mye hjelp i. Men vil anta at de fleste av selgerne bruker tails ?