View Single Post
Når en lever langt utpå landet med dårlig kollektivtilbud og en er avhengig av bil for å både handle mat og å skaffe seg jobb er førerkort mer en livsnødvendighet enn et privilegium. Kan tildels forstå slike moraliske holdninger om det er snakk om å ha mistet lappen for ruskjøring, men tar de lappen fra ren av helsemessige årsaker (fex manglende edruelighet) er det helse det handler om. Og er en så NOLDUS at en ikke har fått med seg at rusbehandling er flyttet under helsevesenet, bør en lese seg opp framfor å leke besteborger og besserwisser