View Single Post
Sitat av alboo Vis innlegg
Jeg vil heller jobbe og tjene bra enn de ca 19k man får i mnd av ufør.
Det tror jeg de fleste son er ufør vil. Desverre er de alltid noen som ødelegger for andre.
Vis hele sitatet...
Pass på å sjekk om du gjennom tidligere arbeidsgiver var tilknyttet en eller annen form for pensjonsordning som gir rett på uførepensjon i tillegg til evt uføretrygd. Type Statens pensjonskasse eller KLP. Mulig det finnes andre også. Det KAN, avhengig av arbeidsgiver, når du ble syk, om du har vært sammenhengende syk osv også utløse rettigheter mens du er på AAP.

Ellers så er veien til uføretrygd via fastlege og NAV først og fremst. Fastlege må i prinsippet støtte ditt syn, så start der. NAV har føringer på hva som skal være prøvd før du kan søke. Jeg ville ikke nølt med å ta kontakt med NAV å diskutere dette der også. Hvis de plutselig finner ut at det er noe de vil du skal gjennomføre først - feks en mer formell arbeidsevnevurdering, så går månedene fort og plutselig får man ikke mer AAP. Når legen støtter deg (og indirekte også andre behandlere siden fastlegen ofte baserer seg på dette) og NAV lokalt mener det som bør prøves er prøvd, så skriver de en rapport. Denne gjennomgås av en annen avdeling hos NAV. Godtas rapporten kan du søke om uføretrygd, og søknaden vurderes så nok en plass.

Til de som tror/påstår at det har blitt lettere å få uføretrygd i det siste basert på at man kjenner noen... Vel, det holder ikke. Kanskje dere ikke kjenner dem så godt som dere tror? Man får ikke uføretrygd uten å ha store utfordringer. Nå er det en gang slik at om man får uføretrygd ikke bare avhenger av betydelige helseutfordringer, men også om det er mulig å finne passende arbeid. Er man syk vil aktuelle jobber innsnevres fra begge ender: Både hva personen klarer og hva et arbeidssted vil ta i mot og evt gjøre tilpasninger for. Dette varierer sterkt både geografisk og over tid. Hvis kabalen ikke går opp blir det uføretrygd, men i bunnen ligger uansett alvorlige helseutfordringer.