View Single Post
Sitat av Rosander Vis innlegg
Nei, aksjonærer kan fint gå til sak mot både daglig leder og medhjelpere.
Det har ingenting med kreditorer å gjøre, så lenge du som aksjonær kan bevise ett tap som skyldes daglig leders urederlige handlinger så har du en sak.
Vis hele sitatet...
Det stemmer, men du må ha et påviselig tap, og det er ofte utfordringen i denne typen selskaper. TS og broren hans høres ut til å ha blitt tildelt aksjer gratis, og mister i så måte ingen verdi om selskapet avvikles.

Dog er det vel heller ikke gitt at selskapet skal avvikles, eller at faren har planer om å tappe det ulovlig. Han har flere måter å hindre barna i å arve noe utover minimumsbeløpene, f.eks står han fritt til å gi bort aksjene eller legge de inn i en stiftelse, han kan testamentere bort midler utover minsteverdiene, eller rett og slett bruke frie midler i selskapet og la det kjøpe sine egne aksjer.