View Single Post
Sitat av doseren Vis innlegg
Men med "andre" snakker man da vanligvis om kreditorer. Samtidig er en styrt avvikling eller konkurs helt vanlig i tilfeller der selskapet ikke går rundt. Det medfører gjerne økonomiske tap for både kreditorer og aksjonærer, da hele bakgrunnen for en konkurs er at selskapet ikke kan gjøre opp for seg.

Det er forbudt å tappe selskapet for penger, men uten en dypere innsikt i selskapet er det umulig å si hvilke muligheter som ligger der.
Vis hele sitatet...
Nei, aksjonærer kan fint gå til sak mot både daglig leder og medhjelpere.
Det har ingenting med kreditorer å gjøre, så lenge du som aksjonær kan bevise ett tap som skyldes daglig leders urederlige handlinger så har du en sak.

Om du gjør dette med vilje er ikke grunnen til konkursen at "du ikke kan gjøre opp for deg" men at du ikke ønsker å gjøre opp for deg.
Det en vesentlig forskjell.

Det er sikkert ansatte her også som har krav på en trygg og stabil arbeidsplass.

Alt koker ned til hvor langt faren er villig til å synke og hvor stor risiko han ønsker å ta.