View Single Post
Tastaturkriger
Deezire's Avatar
Donor
Ikke selg dere ut, han er i en fullstendig låst posisjon.

Han har ikke signifikant flertall slik at han kan gjøre en emisjon, men han har full kontroll på styret. Hvis han velger å gjøre som han sier, altså å tappe selskapet for midler, så har dere som aksjonærer en ganske solid sak mot han, og siden han sikkert velger seg selv som eneste styremedlem, og da styreleder, så vil han stå personlig ansvarlig.

Løsningen på saken er at det blir valgt inn et profesjonelt og uavhengig styre. Han kan enda stemme mot utbetaling av utbytte, men han kan ikke sette sin egen lønn. Det skal godt gjøres å finne et styre som er villige til å tappe et selskap på den måten når de selv står ansvarlig for tap påført aksjonærene. Han vil også måtte rapportere til styret jevnlig om den økonomiske situasjonen i selskapet, noe som selvsagt protokollføres og vil være tilgjengelig for dere som aksjonærer.