View Single Post
Bruk ligningsverdiene. Denne typen aksjer er sjeldent omsettelige uten at det er snakk om å selge hele selskapet, men i aksjemeldingen står en verdi på aksjene basert på firmaets innrapportering.

Siden midlene her står på firmaet vil dere uansett ikke arve disse - dere vil arve aksjene etter faren deres om han fortsatt har de, men må da fortsatt forholde dere til lovverket for å få pengene ut.