View Single Post
Sitat av lor3ntz Vis innlegg
Tviler sterkt på at noen konkurrerende virksomheter er interessert i en minoritetsandel i et selskap som skal tømmes for penger av hovedaksjonæren. Dere kan nekte å selge så kan han i alle fall ikke betale utbytte uten at 40% går til dere, men han kan fortsatte ta ut lønn/styrelederhonorar. Kanskje en advokat kan hjelpe?
Vis hele sitatet...
Vel, nå finnes det heldigvis lover og regler på dette området.
Aksjeloven gjør feks at TS kan saksøke dagligleder dersom bedriften tømmes for verdi med vilje og ledelsen vil kunne holdes ansvarlige for økonomiske tap dette påfører aksjonærene.

Det finnes formler for å prise selskaper men de er veldig forskjellige og avhenger av flere faktorer.
Ofte ser man på inntjening og omsetning over 3-5 år.
Varelager.
Ordrebok.

Å gå med på 3000kr er jo latterlig,