View Single Post
Sitat av PsyMøtet Vis innlegg
Bare lurer hvor mye sopp er man finner hvis man leiter på de beste stedene så oftes som mulig?
Vis hele sitatet...
Fins dessverre ingen fasitsvar på dette. Det er flere variabler
som spiller inn på hvor mye og ofte det vil vokse sopp på et
bestemt sted, mest avgjørende synes å være kombinasjonen
av at soppen har rikelig med næring i jordsmonnet, og at
mikroklimaet er ideelt.

Slik det har vært i år, med mye varme og tørt sommervær, ser
jeg at fleinsoppen først og fremst har vært å finne på steder som
har vært utsatt for lite direkte sollys.

Mange av de mer åpne og solrike stedene jeg har pleid å finne
mye flein, har det ennå ikke begynt å vokse noe særlig med sopp.

Eksempelvis var jeg ute forleden dag på et sauebeite som pleier
å bugne av flein på denne tiden, der var det kun noen spredte
småtasser som gjemte seg her og der. Etterhvert gikk jeg inn
på en overgrodd traktorvei som går fra beitet og gjennom en
skog, der vokste det tett i tett med flein, såpass mye at jeg
måtte gå på tå for å ikke tråkke dem i stykker. Min teori er
altså at trærne rundt i stor grad har skjermet for sollyset, noe
som har gjort at det har vært høyere luftfuktighet på bakkenivå.