View Single Post
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Du har alle strekene, så med et billedredigeringsprogram bør det være mulig å klippe å lime de strekene du bare har øverste eller nederste del av slik at alle blir lesbare i samme høyde.