View Single Post
Ta det lugnt, det er forskjell på et uhell og et reellt angrep. Art 5 krever vesentlig mer enn dette.