View Single Post
Når en razzia skjer så har de hjemmel til å gå gjennom hver krik og krok i huset, beslaglegge mobil, pc, eksterne harddisker, minnekort, evn bil osv. hvis det er godkjent og ses på som relevant for etterforskningen.
Du kan ikke nekte de å beslaglegge noe som helst hvis de kommer med en godkjennelse som de må ha for å kunne ta seg inn, men om de kommer til å bruke ressurser på å gå gjennom innholdet på telefonen mens de har den i beslag kommer helt an på sakens omfang. Ofte gjør de ikke det, men i større saker vil de som regel gjøre det.

Politiet skiller ikke på om du er tung rusmisbruker eller en vanlig familiemann hvis du har begått alvorlige lovbrudd. I en razzia vil de i alle tilfeller jeg kjenner til hvertfall ta deg med i arresten for å hindre bevisforespillelse eller at du varsler andre personer som er en del av etterforskningen, eller hvis det er fare for at du rømmer landet før rettsaken. Da vil arrest bli utvidet til varetekt og du får fratrekk fra alle de dagene på dommen.

Du spør om du bør knuse tlf, altså du bør ikke ha noe på tlf i det hele tatt som kan kobles opp til noe kriminelt men hvis du er så tett at du har meldinger og bilder og bevis på den bør du naturligvis sørge for at de ikke får tak i det.

Du skriver om avkriminalisering men ingenting er avkriminalisert enda. Det var snakk om at inntil noen få gram skulle straffes i form av hjelp ikke politi og rettsvesen, men dette (rusreformen) er ikke innført**. Hadde det vært innført hadde det uansett fortsatt vært ulovlig med narkotika for avkriminalisering er ikke det samme som legalisering, og det ville fortsatt vært straffbart å selge det. Vekt er nå en ting de ikke kan straffe deg for alene, men vekt, mye kontanter og mengder stoff vil de kunne bruke vekta og kontantene mot deg i en bevisrekke for å sannsynliggjøre ovenfor dommer at du selger hvis det er det de mistenker og mener å kunne bevise. I alle mine rettsaker har de nevnt vekta og beslaglagt den som bevis.

Din rettighet er å kunne velge å ikke avgi forklaring. Jeg vil si at det i mange tilfeller kan være lurt å delta i avhør for å ikke fremstå som skyldig og lite samarbeidsvillig, men du har ingen plikt til å forklare deg sant når du stiller i avhør. I noen saker med lite fellende bevis kan man komme unna med noen løgner og nekte skyld men hvis du vet at de har tilgang på nok fellende bevis kan det lønne seg å tilstå for å få tilståelsesrabatt. Jeg anbefaler ikke det i småsaker for da har det ikke mye utslag med noen dager mer eller mindre i straff men om du er i fare for å bli tiltalt for noe som kan gi mange års straff kan du tjene måneder og år på å tilstå og samarbeide. Bare husk det at selvom du velger å snakke om din rolle skal du aldri blande inn andre navn eller andres rolle, og når du får spørsmål om andre skal du ikke gi de en eneste smule å gå på, men svare at du ikke vet/ikke kjenner til - også der politiet prøver å bruke manipulerende avhørsteknikk å sier at "Han sa det og det om deg/din/sin rolle" , så skal du ikke prate om og inkriminere andre. Etterhvert i saken hvis det går mot rettsak får du også rettighet til å se alle saksdokumenter og hva konkret politiet har på deg, samt lese avhørene til evn. andre medtiltalte. Dette er først etter at du har avgitt ditt/dine avhør og det er bestemt at det blir rettsak.

Angående advokat så er det best å ha kjennskap til en du vil oppnevne selv. En som venner og bekjente har skrytt av for eksempel. Når politiet oppnevner advokat for deg så er de pliktet til å gi deg en forsvarsadvokat, en som har jobben sin som å være din forsvarer, og ikke en politiadvokat som jobber for politiet. I teorien skal den forsvarsadvokaten de oppnevner være nøytral og på din side men jeg vet om minst en forsvarsadvokat som var på politiets side alltid. Det var en som mange i fengsel advarte mot for de hadde blitt fucked av han. Tror han fikk så dårlig rykte til slutt at han måtte slutte som forsvarsadvokat og begynte i noe eiendomsrett eller andre greier i stedet.**Unntak av denne høyesterettsdommen som vil sette presedens for tilsvarende saker, 4 gram heroin for det som defineres og kan dokumenteres som tunge rusmisbrukere vil ikke lenger kunne straffes.