View Single Post
Chaotic neutral
voktern's Avatar
Donor
Nei. Om dere mener at dere har 100 prosent kontroll, er det greit å fyre opp bål. Forbudet er bare generelt. Eksemplet du nevner er noe som typisk vil gå under untaket.

Forskriften åpner for at vi kan nyte bålets gleder også når det er bart på bakken, i § 3 står "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge. Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.
Vis hele sitatet...
https://lovdata.no/artikkel/forbud_m...g_og_mark/1900