View Single Post
Han bygger sine meninger hovedsakelig på følelser. At han er konservativ.. vel det gjør enkelte liberale også .
Bare se hvordan han i en av sine senere videoer bærer seg fordi noen har hogd ned skogen der han spillte inn sine videoer. Han sier at de har rasert naturen. Ikke noe bevis. Utenom at de tok "hans" skog.
Og ikke en tanke på de som må jobbe hardt for å tjene penger. Med å felle trær foreksempel. Eller at hogsten kan være regulert og del av en plan med bærekraftighet i minne.