View Single Post
Jeg lurer på en ting når det gjelder virkestoffet diazepam (finnes i valium), og det har med halveringstiden å gjøre. Basert på det jeg kan finne på nettet så har dette virkestoffet en halveringstid på opp til 56 timer (Ca. 2 døgn i snitt). Når man leser om hvordan valium vanligvis brukes i forskjellige behandlingsformer (forhold til dosering), så er det snakk om doseringer fra 2-10 milligram opp til fire ganger daglig.

La oss si at man tar 20mg èn dag, så vil man altså fortsatt ha effekten av 15mg neste dag (uten å ha tatt noe denne dagen). Dersom man da fortsetter med den daglige dosen på 20mg så vil man altså ha 35mg diazepam i systemet på dag to. Intuitivt så tenker jeg at jo lenger du går på en daglig og stabil dose med diazepam, så vil du ganske raskt nå opp på et nivå hvor du har veldig høye mengder diazepam i systemet (med tanke på den lange halveringstiden).

Men når jeg jeg prøver å plotte dette selv, så kommer jeg frem til et annet svar enn intuisjonen min tilsier. Med mindre jeg har regnet helt feil, så ser det ut til å normalisere seg til tross for den lange halveringstiden. Dersom jeg antar at halveringstiden på diazepam er lineær (altså at du fortsatt har 75% av det du tok forrige dag i systemet), er dette resonnementet riktig?
  • Dag 1: 20mg
  • Dag 2: 35mg (Daglig 20mg, +15mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)
  • Dag 3: 46mg (Daglig 20mg, +26mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)
  • Dag 4: 40mg (Daglig 20mg, +20mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)
  • Dag 5: 35mg (Daglig 20mg, +15mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)
  • Dag 6: 31mg (Daglig 20mg, +11mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)
  • Dag 7: 28mg (Daglig 20mg, +8mg basert på halveringstiden av hva du har i systemet)

Er dette virkelig riktig? At man altså får en peak på dag 3, og at det deretter normaliserer seg jo lenger du går på det? Eller har jeg tenkt helt feil her?