Tråd: Pante lapper
View Single Post
Panteautomaten lager en helt tilfeldig strekkode. Denne blir registrert i butikkens datasystem.
Når du leverer lappen i kassa, blir denne koden sendt til datasystemet som svarer med pantebeløpet, og deretter registrerer koden som utbetalt. (Offline-automater fungerer anderledes. Der må beløpet ligge i koden).
En brukt lapp, eller en annen kode vil derfor ikke blir godkjent.

På pantelappen fra min butikk står det at den kun gjelder samme dag. Men jeg har levert den et par dager senere uten problem så...