View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Tjeh.

Formålet med å spre investeringa er å unngå at eit dårleg firma ruinerer deg. Aksjefond sprer risikoen over fleire firma. Til gjengjeld er dei ofte tematiske, t.d. teknologi, grønne aksjer, nordiske, asiatiske, råvarer også viare. Det fører jo til at nedgang i bransjen vil ramme fondet - sjølv om du ikkje vil merke om ein enkelt aksje gjer det jævla dårleg.

Så ja, det kan gi meining å spre. Det er til sjuande og sist ei risikovurdering du må gjere.