View Single Post
Hvilken type spesialisthelsetjeneste er det?
Vis hele sitatet...
Den med fire regionale helseforetak
Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-Øst
Som omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet.

Har snakket med nav nå og de nekter å betale. De sier de ikke har noen ordninger for å dekke tannlege her jeg bor. Så da må jeg finne en annen måte. Jeg mangler ingen tenner men de er dårlige, jeg vil at de skal se finere ut.
Vis hele sitatet...
Tenner kan se stygge ut uten at du har krav på noe som helst. Det er også en stor forskjell på dårlige og stygge tenner. Det høres ut som du mener stygge, og ikke dårlige. Hvis de er dårlige så har du vel flere problemer enn at det gir sosial angst?

Du spør ikke NAV hva du har krav på, da får du bare piss og møkk i retur. Du må finne det ut selv, og stå på krava. Å ta en sjekk hos tannlege og spørre om det kan være ting du har krav på å dekke er nok veien å gå.

Det er noe slikt jeg kunne tenkt meg. Jeg snakket med de på comfort zone dent og det koster 40.000 for veneers. Hvor skal jeg få tak i de pengene da? Kan jeg søke noen form for støtte til slik behandling her i Norge?
Vis hele sitatet...
Å dra til Tyrkia for å bleike tenna dine... det har ingen ting med tannhelse å gjøre.

Det er jo folk med rimelig gule tenner som får beskjed om at dette er normalt, og ikke krever behandling, samme faen hvor mye skatt de måtte ha betalt. Sånt kan være ganske individuelt, og man får ikke krav på å bleike tenna i Tyrkia, eller hjemme her på grunn av at man har rusa seg.

Heldigvis er det andre ting som prioriteres.