View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Du kan ha rett på gratis tannlege i den offentlege tannpleien.

Kontakt ein lokal offentleg tannklinikk og legg fram problemstillinga for dei, så vil dei ha plikt til å rettleie deg.