View Single Post
Anonym bruker
""
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Sykehusinnkjøp styrer hvilke medikamenter som skal brukes i LAR, og har et eget anbudssystem på dette for å sikre best mulig pris. Som brukerorganisasjon har vi fulgt dette tett de siste årene, og gitt våre tilbakemeldinger.
Fra 1. november gjelder en ny avtale for medikamenter i LAR. Avtalen er først og fremst forbedret. Det er flere valg, flere medikamenter og til bedre priser.
Det kan hende at noen opplever at LAR ønsker at man bytter medikament og det kan gi bekymringer, men for de dette eventuelt vil gjelde så vil det nok i de aller fleste tilfeller oppleves som til det bedre. Tidligere var Buprenorfin fra Orifarm 1 valg.
Det store med dette er at LAR endelig får flere medikamenter. Utover buprenorfin og metadon i sine forskjellige varianter, kommer nå også langtidsvirkende morfin. Dette medikamentet heter Contalgin Uno og kommer i 90 mg- og 150 mg-kapsler.
Det vil trolig være slik at man må vise at man ikke profiterer godt nok på verken buprenorfin eller metadon før man får prøve det, men fra et brukerperspektiv er det en unødvendig rigiditet vi må følge med på.
Avtalen ser sånn ut:
Buprenorfin tabletter:
1. valg: Sandoz.
2. valg: Orifarm.
3. valg: Indivior, «Subutex»
Kombinasjonspreparatet (Buprenorfin og nalokson):
1. valg: Bunalict.
2. valg: Zubsolv. (Rask oppløsningstid)
«Subuxsone» fra Indivior utgår da de ikke leverte pris.
Metadon tabletter:
Abcur.
Finnes fra 5 mg til 40 mg.
Morfin tabletter:
1.valg: Contalgin Uno, 90 mg og 150 mg.
Metadon mixtur:
1. valg: Nordic Drugs
2. valg: Den norske Eterfabrikk
Levometadon mixtur:
Levopidon, DNE
Buprenorfin depotinjeksjon:
Buvidal, 1 uke og 1 mnd injeksjon, Camurus

Også kommer et nytt buprenorfin implantat (Virketid 6 mnd) Sixmo