View Single Post
Nå er ennå kravet får å få lisdeksamfetamin på blå resept at metylfenidat er prøvd først ..

Fra blåresept forskriften

Refusjonsberettiget bruk:
Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos voksne, som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.


Blir fort dyrt om du skal betale 1000 kr mnd på hvit resept