Tråd: Rød fluesopp
View Single Post
Det kan sikkert det, men hallusinasjoner og forvirring er vide begreper, og angst har ofte mer med en selv enn russtoffet å gjøre