Tråd: Rød fluesopp
View Single Post
Om det er styrkeforskjell fra sopp til sopp, tror jeg ikke man vet, men det er ikke nødvendigvis noen grunn til å tro at det er tilfelle. I spiss fleinsopp f.eks. er det rimelig konstant, fra ca. 1 - 1,3 % hvis jeg husker rett.

Man skal tørke soppen, helt, for da omdannes ibutensyren, som kan gi magetrøbbel og dessuten er en smule nevrotoksisk, til muskimol, som er det egentlige psykoaktive stoffet. Om det omdannes helt skulle jeg gjerne ha visst, og jeg har selv holdt meg unna av den grunn. Erfaringer tyder imidlertid på at omdanningen er god nok.

Ellers er det lurt å lese på erowid, om doseringer, andres erfaringer og mer. Ordet tripp har et annet innhold her enn ved fleinsoppene.