View Single Post
Sitat av Xasma Vis innlegg
Fordi? Hva ønsker du å bruke det til? Det er mulig jeg bare henger bak her, men jeg ser ingen bruksområder, og jeg savner at de som elsker IQ-tester for en gangs skyld faktisk sier hvorfor det er så spennende. Hva er det nyttig til?
Vis hele sitatet...
Om du er ute etter nytteverdien til IQ tester anbefaler jeg boken the bell curve, den er generelt ganske kontroversiell men måten den er skrevet på gjør det slik at du kan analysere statistikken selv og trekke dine egne konklusjoner.

IQ kan brukes til å predikere livsutfall som hvor sannsynlig det er at kvinner får barn utenfor ekteskap, hvor mye en tjener, om en er nødt til å få sosialpenger eller ikke, hvor lang utdannelse en tar og hvor mange og hvor alvorlige lovbrudd en vil gjøre, blant annet. (dette er selvfølgelig på populasjonsnivå). Eksempler på anvendelser som direkte vil påvirke samfunnet er at en kan øke produktiviteten, den største indikatoren på produktivitet uavhengig av jobb er IQ, du kan tilpasse utdanningen slik at ulike individer når sitt fulle potensial, og det kan brukes til å motvirke ulike sosiale problemer slik som kriminalitet.

Når det kommer til IQ forskjellen mellom menn og kvinner er gjeldene konsensus i psykologien at det ikke er noen forskjell, men menn sine skårer er mer ekstremfordelt. Dette har en direkte innvirkning på fordelingen av kjønn til lederstillinger og andre yrker som krever høye kognitive evner, uten at det forklarer hvorfor forskjellen i andel er så stor som den er. En forklaring Jordan Peterson gir, som tross alt er professor i personlighetspsykologi er at det er mange flere menn som har en kombinasjon av svært høy skåre på blant annet planmessighet og ekstraversjon, og da spesielt fasetter som need for acheivement som gjør at de er villig til å ofre alt annet, og jobbe svært mye for å kunne få de jobbene.

Sitat av Bearass Vis innlegg
J
Det aller kuleste hadde vært å ha en helt udiskutabel nøyaktig måleenhet for intelligens (men jeg tipper at å måle intelligens alltid vil vekke følelser og skape debatt uansett).

Ellers. Må det være noen bruksområder for at ting skal være interessant?
Vis hele sitatet...
Vi har i praksis dette gjennom WAIS. Ulike studier har funnet ut at FSIQ oppnådd gjennom de ulike deltestene på WAIS laster på g-faktor med over 0.95.
Sist endret av Skepty; 16. mai 2019 kl. 02:25. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.