View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av bennnern Vis innlegg
Surpomp.
Vis hele sitatet...
Er det svaret ditt på at Myoxo påpeikar grunnleggande feil i innlegget ditt, og at du brukar kjelder som ikkje akkurat understøtter det du hevder? Det er jo mildt sagt eit usakleg svar.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Innlegget var et argument mot at det ikke var forskjeller i iQ mellom kjønnene. Ikke at forskjellene forklarer antallet kvinnelig og mannlige toppledere.
Vis hele sitatet...
Du forsto ikkje poenget til Myoxo. Poenget er at studiene finn stortsett liten eller ingen skilnad, og er til dels motstridande. Det tyder på at skilnaden i beste fall er såpass liten at den er uviktig.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Det kan absolutt endre hvordan man behandler individene. For eksempel vil amerikansk politi jevnlig skyte personer i situasjoner som ikke ville resultert i det samme i Norge. Det kan det finnes mange forklaringer på, men en ganske nærliggende er at amerikanere i snitt er farligere og at en gitt situasjon ikke er like farlig for en politimann i Norge.
Vis hele sitatet...
Det er stråmannsargumentasjon. Det er absolutt ingen som har påstått at statistikk ikkje kan fortelje om generelle trekk ved grupper.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Så kan man argumentere for at man allikevel skal se bort fra slike gjennomsnittsforskjeller av rettferdighetsmessige grunner, men det er ikke en selvfølge at man alltid skal gjøre det.
Vis hele sitatet...
Her spenner du hesten foran kjerra. Om det finst slike skilnader er det relevant, men du har altså ikkje underbygd at skilnadane du hevdar finst, er reelle. I eksempelet ditt med amerikansk politi er det eit par relevante trekk, som t.d. tilgangen på handvåpen i USA. Du har ikkje underbygd at så er tilfelle med t.d. IQ og kjønn...