View Single Post
hvorfor ta fiberen innom switchen?
USG 4 pro har vel også sfp inngang? Hent inn vlan 101/102 direkte på usg, sett opp igmp proxy og statiske router for å få til tv, deretter trenger du kun et vlan på innsiden så har du både q22 / pcer / mobiler etc her.