View Single Post
Det avhenger helt av hvordan dette registreres og følges opp. Litt av problemet i dag er at narko-bøter krever lite. Det er ingen offer eller vitner å avhøre, bare ta et beslag og skrive ut bot. Og vips så har man nok en oppklart sak. Uten straffesanksjoner burde gevinsten med å ta småbeslag bli mindre.