View Single Post
Sitat av Flaffersen Vis innlegg
Taushetsplikten brytes ikke bare av å si man har hatt ditt eller datt og det skal litt til før snut blandes inn
Vis hele sitatet...
"Full Gaupe" sier nå det motsatte. Det er kanskje ikke vanlig, men jeg tror ikke du har belegg for å si at det ikke skjer.