View Single Post
Totalt hjernedødt er det neppe når du sitter der og prøver å holde styr på om hvor vidt the Kardashians også er med på konspirasjonen. Hvis noen babler om alver når du turer er de flestes første og mest naturlige innskytelse å le av det, særlig fordi noe sånt fortoner seg som absurd. Når Ida da kontrer med det våset hun gjør og man fra før av har et ganske lite ego er det instinktene som snakker, ikke rasjonalitet. "Har du ikke noe positivt å si så hold kjeft" funker knall når man ikke tripper, men med så sterke doser som han angivelig var på og den tilstanden han var i skal du være bra konfliktsky om du ikke forsvarer deg, selvom det fortoner seg aldri så irrasjonelt for utenforstående.